vision
visie
My inspiration comes from all around me. Not the objects around me, but the people. With my designs I want to affect how people behave. Especially how they react to each other. With my designs I want to bring people together or bring them closer together.
Mijn inspiratie komt van om mij heen. En dan niet de objecten om me heen, maar de mensen om me heen. Ik wil met mijn ontwerpen het gedrag van mensen beïnvloeden. En het liefst het gedrag naar elkaar. Met mijn ontwerpen wil ik mensen bij elkaar brengen of dichter bij elkaar brengen.
contact
contact
Studio Fenna Rooijakkers
info@fennarooijakkers.com
0681326046
Studio Fenna Rooijakkers
info@fennarooijakkers.com
0681326046
Who am I?
Wie ben ik?
My name is Fenna Rooijakkers. I am a dutch designer who just graduated from Fontys, Art, Communication and design. I see myself as an allround conceptual designer. Always thinking about how I can bring people together or reunite them. I see every obstacle as a challenge that I want to tackle.
Mijn naam is Fenna Rooijakkers. Ik ben een Nederlandse ontwerper en ben net afgestudeerd aan Fontys, Art, Communication and Design. Ik zie mezelf als een allround conceptueel ontwerper. Ik ben altijd bezig met hoe ik mensen bij elkaar kan brengen of ze opnieuw kan verenigen. Ik zie elk obstakel als een uitdaging die ik wil overwinnen.
publications
publicaties