The dinner club
De Diner Vereniging

The moment of sharing a meal has always been important in my family. It has been the skeleton that kept my family together. It was the social event of the day and we spoke about everything. Since my sister moved out and my parent divorced, that moment has disappeard and the family ties started to fray. We started family counseling to give insight in the family ties and to improve them. But we had only ten sessions and to me it seamed quite time consuming to improve family ties by using verbal communication in only ten sessions. I wanted to design a tool that could skip a lot of the verbal communication and start communicating in a more physical way. I created a table that forces the people who are sitting at the table, to work together constantly in order to relax a bit. When I hosted a dinner for my family at this table it was clear that we really had to work toghether and that characteristics increased. Even though my family was already very close, we all agreed that the table works very well to bring out difficulties between family members or to reunite them.

The project was already shown at The Graduation Show of Art, Communication and Design in Tilburg, The Netherlands. It was also shown in Metropolis M and on The Creators Project (http://thecreatorsproject.vice.com/blog/designer-dining-table-divorce-therapy)

Het moment van samen eten is altijd erg belangrijk geweest in mijn familie. Het is altijd een bouwsteen geweest om mijn familie bij elkaar te houden. Het was het sociale moment van de dag en we spraken over alles. Sinds mijn zus op kamers is gaan wonen en mijn ouders gescheiden zijn, hebben we dat moment niet meer en de familiebanden zijn langzaam een beetje gaan rafelen. We zijn begonnen met gezinstherapie om inzicht te geven in de banden binnen het gezin en deze te verbeteren. Maar we hadden maar tien sessies en binnen tien sessies inzicht geven in de banden binnen het gezin en deze verbeteren door middel van mondelinge communicatie leek mij een tijdrovende manier. Ik wilde een manier vinden om het stuk mondelinge communicatie als het ware over te slaan en in te gaan op fysieke communicatie. Ik heb daarom een therapeutisch middel bedacht als aanvulling op de gezinstherapie en dat is een tafel waarbij men moet samenwerken om er goed aan te kunnen zitten. Toen ik een diner gaf voor mijn gezin werd duidelijk dat we echt samen moesten werken en dat karaktereigenschappen versterkt werden. Ondanks dat mijn gezin al heel hecht was, waren we het erover eens dat de tafel zeer goed werkt om onderlinge moeilijkheden naar boven te halen of om een gezin te herenigen.

Het project was al te zien op The Graduation Show van Art, Communication and Design in Tilburg, Nederland. Het was ook al te zien in Metropolis M en op The Creators Project (http://thecreatorsproject.vice.com/blog/designer-dining-table-divorce-therapy)

Schwarzlicht
Schwarzlicht

The purpose of this project was to learn how to profile myself so that I would stand out amongst other designers. The intention was to design a fictional business, fictional person and a (fictional) product to get blogged internationally. I chose to profile myself as a German designer named Markus Schwarz. His business would be established in Berlin and he would design lamps. So I designed a lamp with the mindset of Markus Schwarz. His design taste would ben simplicity and power.

Het doel van dit project was om te leren hoe ik mezelf kon profileren zodat ik zou opvallen in de wereld van ontwerpers. Het was de bedoeling dat ik een fictief bedrijf, fictief persoon en een (fictief) product zou ontwerpen wat internationaal geblogd zou worden. Ik heb gekozen om mezelf te profileren als een Duitste ontwerper, Markus Schwarz. Zijn bedrijf EinProDesign zou gevestigd zijn in Berlijn en hij zou lampen maken. Ik heb dus ook een lamp ontworpen met de mindset van Markus Schwarz. Zijn bedrijf en ontwerp stijl zouden staan voor eenvoud en kracht.

The New Wall
De Nieuwe Muur

When I was in Berlin I got inspired by the contrasts I saw, the contrasts between young and old, between old cul